Disclaimer

Disclaimer

  • Familiebedrijf
  • Diverse trainings- en opleidingsmogelijkheden
  • Goede arbeidsvoorwaarden
  • Wij kijken vooral naar wat jij nodig hebt!

Gebruiksvoorwaarden

 

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website, zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Koopman. Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden verzonden en zijn te vinden op de website onder ‘algemene voorwaarden’.

 

Aansprakelijkheid

 

Bij de samenstelling van de informatie op deze website is de grootst mogelijke voorzichtigheid betracht. Desondanks kan Koopman niet garanderen dat de informatie compleet, juist of accuraat is. Via deze website bieden wij toegang naar andere websites. Koopman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website en de informatie, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of informatie op de website die verwijst naar een andere website.

 

Privacy

 

Persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt worden verwerkt conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Indien wij informatiedoelen bijhouden dan gebruiken wij die alleen om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.

 

Auteursrecht

 

Koopman is, voor zover niet anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, waaronder mee begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s en andere onderscheidingstekens en al het overige waar het auteursrecht op ligt).

Er wordt toestemming verleend om kennis te nemen van de website en de informatie op de website. Daarbij wordt er toestemming verleend om informatie te kopiëren voor persoonlijk gebruik, daaronder mede begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet wordt gewijzigd en dat er altijd een verwijzing wordt opgenomen naar de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden in kopie zijn opgenomen (brongebruik). Ieder ander gebruik van de website en de informatie is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Koopman, niet toegestaan.